Dịch vụ

 • Thiết kế website

  Thiết kế web khoa học và chuyên nghiệp

 • Bảo trì hệ thống mạng

  Duy trì hệ thống máy tính, mạng dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng của khách hàng đang có, đảm bảo các máy hoạt động bình thường trong thời gian cung cấp dịch vụ.

 • Thiết kế phần mềm

  Khi có nhu cầu quản lý Doanh nghiệp của một cách chuyên nghiệp quà hiệu quả hơn. Thì Phần mềm là một công cụ đắc lực nhất.

 • Tổ chức hội thảo, hội nghị

  Việc tổ chức hội nghị, hội thảo cần phải trải qua nhiều giai đoạn chuẩn bị khác nhau mà người tổ chức cần quan tâm