Thiết kế phần mềm

Khi có nhu cầu quản lý Doanh nghiệp của một cách chuyên nghiệp quà hiệu quả hơn. Thì Phần mềm là một công cụ đắc lực nhất. Nhưng quá trình thiết kế phần mềm cũng làm cho một số Doanh nghiệp gặp không ích khó khăng:

- Bạn lo lắng Phần mềm sao khi thiết kế không phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Vì bạn không am hiểu về lĩnh vực thiết kế phần mềm
- Việc thực hiện trên phầm mềm còn khó khăng hơn so với các cách thực hiện trước đây
- Bạn đã từng yêu cầu thiết kế phần mềm nhưng Công ty thiết kế phần mềm không thực hiện được theo ý của bạn.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ PHẦN MỀM

1. Tiếp nhận ý kiếm của khách hàng:
- Lắng nghe ý kiến của khách hàng, Phân tích các vấn đề mà khách hàng quan tâm.
- Tư vấn các vấn đề cần thiết và phát sinh khi khách hàng chưa nói đến.
 
2. Thiết kế các mẫu giao diện và các thao tác trên phần mềm khi hoàng thành:
- Từ các nhu cầu quản lý của khách hàng Trung tâm sẽ phát thảo giao diện sao khi hoàng thành cho khách hàng. Các nội dung hiển thị cũng như các nút chức năng về công dụng và vị trí cũng như màu sắc của nó cho khách hàng trước khi thực hiện trên từng màng hình của hệ thống phần mềm.
- Khi khách hàng thống nhất về giao diện và tính năng thì công ty sẻ thực hiện trình bài toàn thể hệ thống phần mềm và cách thức hoạt động một lần nữa cho toàn bộ nhân sự liên quan của khách hàng thống nhất.
 
3. Thực hiện thiết kế phần mềm:
- Kết thúc quy trình thống nhất các bước thực Trung tâm sẽ thực hiện phần mềm trên từng giao điện.
- Báo cáo tiến độ cho khách hàng và cho khách hàng kiểm duyệt theo mẫu thiết kế trước cho khách hàng.
 
4. Nâng cấp và bảo trì phần mềm:
- Chúng tôi tiếp nhận mội thông tin phản ánh từ phần mềm và nâng cấp cho phù hợp với mục đích hoạt động của doanh nghiệp theo từng thời điểm
- Trung tâm hỗ trợ khách hàng hoạt động 24/7 tiếp nhận và sử lý sự cố ngay lập tức cho khách hàng